Protectia datelor cu caracter personal

S.C. INNOBYTE SOLUTIONS S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 37194.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Innobyte Solutions SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este reclama, marketing si publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele insa acestea sunt necesare pentru inregistrarea, activarea si utilizarea produselor oferite de SC INNOBYTE SOLUTIONS SRL prin intermediul shop.innobyte.com. Refuzul dumneavoastră determină lipsa informarilor legate de noutatile/noile versiuni ale produsului achizitionat cat si lipsa de informare referitoare la noile produse/oferte lansate de catre shop.innobyte.com

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul.

Puteti sa va abonati/dezabonati de la newsletterul prin care sunteti informati referitor la produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de catre Innobyte Solutions SRL folosind contul de client.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la shop@innobyte.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil folosind adresa de e-mail shop@innobyte.com.